За нас

Детска градина „Райна Княгиня“ в с. Невестино отваря врати през 1976 г.

Построена е с дарителски труд от жителите на с.Невестино. Четиридесет години детското заведение възпитава и обучава деца от 21 населени места на територията на община Невестино, като към момента е единствената действаща детска градина в този район. Първоначално, в детската градина са работили яслена група и три групи с деца на възраст от 3 до 7 г. Към момента в детската градина се отглеждат и възпитават деца, обединени в две разновъзрастови групи. През 2006 г. по проект „Красива България“ в детската градина са напълно обновени четирите детски площадки, а през 2015 г. отново по този проект бе направена подмяна на парната инсталация и освежаване на спалните помещения и занималните. Детската градина е с добра материална база, която непрекъснато се обогатява. През настоящата учебна 2016/2017 г. в детската градина работят 5 педагогически специалисти: директор – Елена Макайлова, 4 учители – Елка Стоянова, Елмира Василева, Евелина Виденова, Петя Борисова, 4 души непедагогически персонал – Елисавета Христова, Татяна Манасиева, Снежана Сотирова, Благойка Димитрова и медицинско лице – Маргарита Йорданова. Децата се възпитават в духа на интеркултурните ценности. Те от малки се научават да възприемат "различния" и да живеят заедно с него. През учебната 2015/2016 г в ДГ група /5 и 6 г/ с децата се работи по проект „С грижа за всеки ученик“, Модул 2, по образователните направления БЕЛ и Математика. Детското заведение се включва във всички празници на селото и общината - Денят на християнското семейство, Международният ден на книгата, Денят на общината, Денят на жената. Своята 40-годишнина детската градина отбеляза с голямо тържество, на което присъстваха много гости от с. Невестино и общината, директори от детски градини в гр. Кюстендил, учители. Празникът бе почетен и от кмета на общината – инж. Д. Стаменков. Жителите на Невестино се радват на детската глъч и са сигурни, че селото им и в бъдеще ще се развива и просперира, защото децата осмислят настоящето и са надеждата в утрешния ден!